Hvad kan en Multimedie Animator?

Visualisering og animationer i 3D erobrer nyt territorium indenfor spillefilm, web, computerspil, reklame og undervisning, for blot at nævne de mest oplagte anvendelsesområder.

Fremtidens globaliserede arbejdsmarked efterspørger kompetencer indenfor et fag, der er i rivende udvikling. Som Multimedie animator lærer den studerende at styre avanceret modellering, overfladekonstruktioner og animation.

Multimedie Animator uddannelsen er en erhvervsuddannelse inden for multimedie-området, hvor eleven skal finde en trainee-stilling.

Læs meget mere 3D College Denmark og vores studerendes kompetencer her på hjemmesiden.

Hvordan får I en multimedie animator lærling?

Step 1:

Lærepladsgodkendelse af Det Faglige Udvalg

Virksomheden skal være godkendt til at have Multimedie Animator-elever.

Hvis ikke virksomheden er godkendt, skal den godkendes af Det Faglige Udvalg (repræsentanter for DI og LO).

 

Step 2:

Uddannelsesaftale

Efter Det Faglige Udvalg har godkendt din virksomhed som trainee-virksomhed, vil der blive udarbejdet en uddannelsesaftale mellem elev og virksomhed.

Uddannelsesaftalen er de kontraktlige forhold mellem parterne. Løn og ansættelsesforhold er gældende efter Industriens Overenskomst – læs mere på:

Industriens Overenskomst 2017-2020

Step 3:

Uddannelsesforløbet for Multimedie Animator

De første 40 uger gennemgår eleven et grundforløb på 3D College, som har til formål at give eleven de nødvendige kompetencer til en læreplads. Når eleven har bestået grundforløbet vil uddannelsesaftalen, som oftest, blive udarbejdet herefter.

Når uddannelsesaftalen mellem elev og virksomhed er indgået, varer uddannelsen 2,5 år. Som nedenstående oversigt illustrerer, så veksler eleven mellem skole og virksomhedspraktik svarende til 1 år på skole og 1,5 år i virksomhedspraktik.

Planlægningen af disse forløb stræbes så vidt muligt at være efter virksomhedens ønsker og behov.